Mezi lesy ve výšce 650 m.n.m. se žije nejlépe

Mezilesí

Katastr nemovistostí online:

Mapový portál Mapotip

POŘÍZENÍ VYBAVENÍ NA NÁVES V OBCI MEZILESÍ

POŘÍZENÍ VYBAVENÍ NA NÁVES V OBCI MEZILESÍ

je spolufinancování Evropskou unií.

 

Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Via rustica z. s.

Obsahem projektu je pořízení vybavení návsi v obci Mezilesí, konkrétně se jedná o posezení se střechou a informační tabuli.

Vybavení bude umístěno na p. č. 1161/24 v k. ú. Mezilesí. Jedná se o veřejně přístupný prostor v majetku obce.

Realizací projektu dojde k rozšíření možnosti aktivního trávení volného času místních obyvatel, ale i turistů. Projekt zároveň posílí soudržnost a pospolitost místních obyvatel.

Přiložené dokumenty
image002.png
www-clanek-mezilesi.docx

Vyrazte na výlet

do okolí mezilesí
Tipy na výlet